July 8, 2021

Školní jídelna v době „Covidové“

Když jsme loňský školní rok uspořádali žákům ve spolupráci se Základní školou „Uvítací párty“ na zahradě mezí jídelnou a školou, tak jsme netušili, že další září bude uvítání zcela odlišné.

Začátek stravování letošního školního roku mohlo začít za podmínek přísných hygienických opatřeních. Žáci jednotlivých tříd se nesměli v jídelně potkávat. Vypracoval se plán, v který čas, v který den, která třída bude vstupovat do jídelny. Dostatečné množství stolů umožnilo, že žáci mohli sedět vždy na stejném místě. A ti studenti, kteří měli distanční výuku si obědy mohli vyzvedávat přes výdejní okénko.

Loňská „Večeře ve školní jídelně" se na jaře nemohla uskutečnit, a ani do konce roku neuskutečnila. Přesunutí na letošní jaro se opětovně přesouvá na podzim. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.

 Přes tuto nelehkou dobu se snažíme připravovat pro strávníky nějaké zpestření. Na jaře to byly pouťové koláče, na podzim, 11. 11. to byla „Svatomartinská husa“, o kterou byl obrovský zájem, připravovalo se 120 porcí pro dospělé strávníky. Před Vánoci jsme chtěli udělat, alespoň malou radost, tak se upekly ke každému obědu pro seniory mini vánočky. A nyní před Velikonoci maxi jidáše. Na Zelený čtvrtek musí být něco zeleného, a i speciální menu. Zelená hrášková polévka, kuře s petrželkovou nádivkou nebo jehněčí se špenátem.

Po celou dobu pandemie jídelna nepřestala vařit. Když je potřeba, tak nám vypomáhají obětavé a šikovné důchodkyně. Vaříme pro žáky na distanční výuce, pro seniory, a i pro občany Cerhenic a Dobřichova. Ve větší míře využívají výdejní okénko i rodiče žáků základní školy. Skladba jídelníčku je tradiční česká kuchyně s přihlédnutím na nutriční doporučení. Pokud provozní důvody dovolí vaří se 2 jídla na výběr. Aktuální jídelníček a další informace naleznete na Facebooku nebo webových stránkách.

Jídelna se snaží strávníkům zpříjemnit čekání na oběd, nově jsou před vchodem výdejního okénka zabudované lavičky. Další lavičky čekají na připevnění k hlavnímu vchodu pro žáky školy.

Kapacita školní jídelny je 350 obědů, v době před covidové byla téměř naplněna. V současné době máme volnou kapacitu, kdo byl měl zájem o obědy, může se přihlásit v kanceláři školní jídelny nebo na mailu jidelna@cerhenice.cz