21.8.2022

Informace pro rodiče

Informace ze školní jídelny pro rodiče žáků ZŠ.

 

Platba stravného na září 2022

 

Žáci, kteří se stravovali v minulém školním roce, budou přihlášeni ke stravování od 2. 9. 2022.

Stravné zaplaťte prosím do 30. 8. 2022 Kdo stravné nebude mít uhrazené, 2. 9. oběd mít nebude.

Částku k platbě si můžete zjistit na www.strava.cz    

Pokud nechcete čekat každý měsíc na vyúčtování, kolik máte platit, můžete si dát trvalý příkaz ve svém bankovním účtu, a posílat takkaždý měsíc přibližnou částku. Na konci školního roku Vám přeplatky budou vráceny. Prosím neposílejte velké částky, nelze

hradit stravné na celý školní rok najednou!!!

 

Přihlašování nových strávníků(prvňáčků).

Žáci, kteří se ve školní jídelně doposud nestravovali, musí jejich rodiče přijít do školní jídelny osobně přihlásit. Budou jim sděleny informace k placení, přihlašování a odhlašování stravy. Podepíší závaznou přihlášku ke stravování a zakoupí žákovi čip. Cena čipu je 120 Kč, a žák ho bude mít po celou dobu školní docházky.

Přihlašování nových strávníků je 30. 8. + 31. 8.2022, 1.9.2022.

od 8. 00 hod do14. 00 hod.

     

Další přihlašování od 5. 9. 2022! Případně se lze domluvit

Na a e-mail jidelna@cerhenice.cz

 

               

21. 08. 2022                                                                              Jana Šedinová, vedoucí ŠJ

Latest Posts

strava.cz

Veškeré změny ohledně obědu, registrace k odběru a platby probíhají přes www.strava.cz