22.8.2022

Informace pro rodiče MŠ

 

I

 

 

 

 

 

 

 Informace ze školní jídelny pro rodiče dětí MŠ

 

 Přihlašování, odhlašování a platba stravného na září 2023

  Děti, kteří se stravovali v minulém školním roce v MŠ a budou nadále navštěvovat MŠ, budou přihlášeni ke stravování od 4. 9. 2023

  Stravné zaplaťte prosím do 30. 8. 2023

 Částku k platbě si můžete zjistit na  www.strava.cz  jako nedoplatek!

 Odhlašovat na www.strava.cz si můžete ten den do 7 hod ráno ,přihlašovat na další den se musí den předem do14 hodin.

Odhlašování ráno do 7 hod provádějte pouze v případě nemoci dítěte, pokud víte předem, že dítě nebude přítomno v MŠ, odhlašujte ho prosím s časovým předstihem.

 Přihlašování ke stravování nových dětí

 Rodiče dětí, jejichž dítě MŠ doposud nenavštěvovalo jsou povinni dítě přihlásit ke stravování v kancelářiŠJ. Podepíši závaznou přihlášku o placení stravného a obdrží další informace ke stravování.

 Přihlašování:

29. 8. 2023 (úterý), 31.8. (čtvrtek) od 8. 00 do 14.00 hod

 

 

               

14.8. 2023

JanaŠedinová, vedoucí ŠJ

 

 

Latest Posts

strava.cz

Veškeré změny ohledně obědu, registrace k odběru a platby probíhají přes www.strava.cz