21.8.2022

Přihlašování nových žáků - prvňáčků 2023

Přihlašovánínových strávníků(prvňáčků).

Žáci,kteří se ve školní jídelně doposud nestravovali, musí jejich rodiče přijít doškolní jídelny osobně přihlásit. Budou jim sděleny informace k placení,přihlašování a odhlašování stravy. Podepíší závaznou přihlášku ke stravování azakoupí žákovi čip. Cena čipu je 130 Kč, a žák ho bude mít po celou dobuškolní docházky.

Přihlašovánínových strávníků je 31. 8. 2023(čtvrtek), 1.9.2023(pátek)

od 8. 00 hod do 14. 00 hod.

      Další přihlašování od 4. 9. 2022! Případně se lze domluvit

Na e-mail jidelna@cerhenice.cz

 

               

14.08. 2023                                                                              Jana Šedinová, vedoucí ŠJ

Latest Posts

strava.cz

Veškeré změny ohledně obědu, registrace k odběru a platby probíhají přes www.strava.cz